IAVFA - Hebrew letterThere is document - IAVFA - Hebrew letter available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Documents category.


278

views

on

Extension: PDF

Category:

Documents

Pages: 1

Download: 79Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download IAVFA - Hebrew letter
Transcripts
1 ‫בישראל‬ ‫הפיננסיים‬ ‫והאקטוארים‬ ‫השווי‬ ‫מעריכי‬ ‫לשכת‬(IAVFA) ‫שלום‬‫רב‬ ‫בשעה‬‫טובה‬‫הקמנו‬‫את‬‫לשכת‬‫מעריכי‬‫השווי‬‫והאקטוארים‬‫הפיננסיים‬‫בישראל‬(IAVFA,)‫במטרה‬‫לייצג‬‫את‬‫אנשי‬ ‫המקצוע‬‫העוסקים‬‫בתחום‬‫בפני‬‫גורמים‬‫ממשלתיים‬,‫ציבוריים‬‫ואחרים‬‫בארץ‬‫ובחו‬‫ל‬ ‫מעריכי‬‫השווי‬‫עוסקים‬‫בניתוח‬‫ומדידת‬‫שוויים‬‫של‬‫תאגידים‬,‫נכסים‬‫בלתי‬‫מוחשיים‬‫ומכשירים‬‫פיננסיים‬‫מורכבים‬ ‫לצורכי‬‫יישום‬‫תקינה‬‫חשבונאית‬‫וביצוע‬‫עסקאות‬‫ריאליות‬‫אקטוארים‬‫פיננסיים‬‫עוסקים‬‫ב‬,‫מידול‬ ,‫מיפוי‬‫מדידה‬ ‫וניהול‬‫סיכוני‬‫שוק‬,‫סיכוני‬‫אשראי‬‫וסיכונים‬‫תפעוליים‬‫לצורכי‬‫עמידה‬‫בהוראות‬‫רגולטוריות‬‫ומזעור‬‫הנזק‬‫ה‬‫כספי‬ ‫שני‬‫המקצועות‬‫עושים‬‫שימוש‬‫באות‬‫ן‬‫שיטות‬‫המדידה‬,‫נתונים‬‫כלכליים‬‫ו‬‫בדיקות‬‫סבירות‬‫ל‬‫צורך‬‫מדידת‬‫נכסים‬ ‫והתחייבויות‬‫אולם‬‫בעוד‬‫שמעריך‬‫השווי‬‫מודד‬‫שווי‬(‫תוחלת‬)‫האקטואר‬‫הפיננסי‬‫מודד‬‫סיכון‬(‫סטיית‬‫תקן‬)‫לפיכך‬, ‫מעריך‬‫שווי‬‫ואקטואר‬‫פיננסי‬‫הינם‬‫מקצועות‬‫משלימים‬‫וניתן‬‫לראותם‬‫כתחום‬‫אחד‬ ‫הלשכה‬‫הוקמה‬‫על‬‫מנת‬‫להסדיר‬‫באופן‬‫וולונטרי‬‫את‬‫תחום‬‫הערכות‬‫השווי‬‫והאקטואריה‬‫הפיננסית‬‫בישראל‬‫ולקדם‬ ‫את‬‫מעמדם‬‫המקצועי‬‫של‬‫העוסקים‬‫בו‬‫כבעלי‬‫תפקיד‬‫בכיר‬,‫משמעותי‬‫ומרכזי‬‫במגזרי‬‫השירותים‬‫הפיננסיים‬, ‫הבנקאות‬‫הביטוח‬‫ושוק‬‫ההון‬ ‫החברות‬‫בלשכה‬‫מקנה‬‫גישה‬‫לספריית‬‫עבודות‬‫מקצועיות‬,‫מסדי‬‫נתונים‬,‫כלי‬‫חישוב‬‫מתקדמים‬,‫חומר‬‫מקצועי‬ ‫עדכני‬,‫נטוורקינג‬,‫שירותי‬‫השמה‬,‫מתן‬‫מענה‬‫מקוון‬‫לשאלות‬,‫פורום‬‫שולחן‬‫עגול‬,‫במה‬‫לפרסום‬‫תוכן‬‫ומאמרים‬ ‫מקצועיים‬‫וכמו‬‫כן‬,‫הנחה‬‫על‬‫השתתפות‬‫בתוכניות‬‫ההכשרה‬‫להסמכות‬‫ייעודיות‬,‫השתלמויות‬‫מקצועיות‬,‫כנסים‬ ‫וימי‬‫עיון‬ ‫הלשכה‬‫קוראת‬‫לך‬‫להצטרף‬‫לשורותיה‬‫כחבר‬,‫במטרה‬‫לבלוט‬‫למעסיקים‬,‫לפתח‬‫את‬‫הידע‬‫והמומחיות‬‫שלך‬, ‫להצטרף‬‫לקבוצת‬‫עילית‬,‫להפגין‬‫את‬‫המנהיגות‬‫שלך‬,‫לתת‬‫תוקף‬‫להישגיך‬‫המקצועיים‬‫ולשפר‬‫את‬‫המוניטין‬‫שלך‬ ‫בקרב‬‫אנשי‬‫המקצוע‬‫העוסקים‬‫בתחום‬ ‫להלן‬‫קישור‬‫לאתר‬‫הלשכה‬:http://wwwiavfaorg/ ‫בכבוד‬‫רב‬, ,‫בלזברג‬ ‫נעם‬FRM–‫יו‬‫ר‬ ,‫פולניצר‬ ‫רועי‬FRM–‫מנכ‬‫ל‬Recommended
IAVFA - Hebrew letter

IAVFA - Hebrew letter

Shaina Heffner

256 views

Hebrew Gematria

Hebrew Gematria

232 views

I Can See Clearly

I Can See Clearly

168 views

resignation letter

resignation letter

289 views

FCCS - Pretest

FCCS - Pretest

Gusti Michaud

430 views

Verbe neregulate

Verbe neregulate

293 views

Reference letter, wellstar

Reference letter, wellstar

Collen Kayfetz

223 views

Tal Farlow Meteor

Tal Farlow Meteor

183 views