175609898 Povijest Skripta MaturaThere is document - 175609898 Povijest Skripta Matura available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Documents category.


248

views

on

Extension: TXT

Category:

Documents

Pages: 117

Download: 241Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download 175609898 Povijest Skripta Matura
Transcripts
  1 razred1 UVOD U POVIJEST· povijest je društvena znanost koja proučava i istražuje ljudsku prošlost (ili historija) · povijesništvo ili historiografija je zapisana prošlost · povijesni izvori ± dokazi ljudske prošlosti:   usmena predaja ± mit o Prometeju   pismeni ± Zlatna bula   slikovni ± crteu Altamiri   zvukovni ± snimka spuštanja na Mjesec   materijalni ± Tutankhamonova grobnica--čuvaju se u muzejima, arhivima, knjižnicama, galerijama, filmotekama povijesni izvori zajedno čine povijesnu građu povijest kao predmet ± obuhvaća odabrane obrazovno-odgojne sadržaje zadatak povijesti ± utvrđivanje zakonitosti, povezivanje, istraživanje, objašnjavanje povijesnih događaja predmet povijesti ± istraživanje ljudi u određenom prošlom prostoru i vremenu podjela prema predmetu istraživanja ± umjetnosti, glazbe, ratna, kulturna, ekonomska podjela prema opsegu ± svjetska i nacionalna povjesničar ± osoba koja znanstvenim metodama istražuje povijestpodjela prošlosti:oprapovijest:  kameno doba· · ·   · · · opovijest: · · ·starije (paleolitik) (1 800 000 ± 10 000) srednje (mezolitik) (10 000 ± 6000) mlađe (neolitik) (6000 - 3500)metalno doba bakreno (3500 - 3000) brončano (3000 ± 1200) željezno (od 1200) stari vijek (3500-476) srednji vijek (476-1492) novi vijek (1492-1918) suvremeno doba (1918 ± sad)·               -računanje vremena: Grci ± 17776prKr (Olimpijske igre) Rimljani ± 214753prKr (Rim) Židovi ± 1103761prKr (Svijet) Europljani ± 110 (Isus) Muslimani ± 167622g (Muhamedov prelazak iz Meke u Medinu)prvi zapisi povijesti ± Sumer, Egipat prva povijesna djela ± antička Grčka (muza Klio zaštitnica povijesti) prvi povjesničari ± logografi ± ne provjeravaju vjerodostojnost, zapisivači pov dog Herodot iz Halikarnasa ± VstprKr ± Historia1|Page    -9 knjiga - putovanje Egiptom, Malom Azijom i Grčkom, te grč-perz ratovi traži uzroke i posljedice pov događaja, prvo kritičko iznošenje povijestiTukidid ± VstprKr ± Peloponeski Rat  Tit Livije ± Ist ± Ab urbe condita Publije Kornelije Tacit ± Ist ± Historiae, Anales, Germani Amijan Marcelin ± IVst ± Rimska povijest prvi anali ili ljetopisi prvi životopisi ili biografije   Plutarh (Usporedni životopisi) i Svetonije (O životu cezara) srednji vijek ± teme ± životopisi vladara i svetaca, kronike svijeta, prošlost naroda Izidor iz Seville ± 6st ± Etymologiae (crkvena povijest) opat Einhard ± Život Karla Velikog Grgur iz Toursa ± Povijest Franaka Toma Arhidjakon ± 13st - Historia Salonitana novi vijek ± skupljanje antičke povijesne građe ± prvi muzeji i knjižnice Diderot i Francoise Voltaire ± 18st razvoj povijesti kao znanosti ± 19st rana hrvatska historiografija:---     17stoljeće:ljetopis popa Dukljanina ± 12st ± Sclavorum regnum (Barski Rodoslov) Toma Arhidjakon ± 13st ± Historia Salonitana Ivan Lučić (Joannes Lucius) ± De regno Dalmatiae i Croatiae (6 knjiga - antika do 1420) Juraj Rattkay ± Memoria regnum et banorum regnorum Dalmatie, Croatie et Slavonie (Povijest kraljeva i banova kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije ± do 1652) Ivan Kukuljević Sakcinski ± arhivi, zbirke Franjo Rački ± Hrvatske isprave Kukuljević i Rački osnivaju Društvo za povjestnicu jugoslavensku     18stoljeće:      -   Tadija Smičiklas ± Poviest Hrvatska 20 stoljeće: o Vjekoslav Klaić ± Povijest Hrvata, Povijest Bosne o Ferdo Šišić ± Pregled povijesti hrvatskog naroda, Hrvatska u vrijeme narodnih vladararazvitak povijesnih tema:   stari vijek ± ratna i politička povijest   srednji vijek ± crkvena povijest   novi vijek ± kulturna povijest   suvremeno doba ± društveni procesi ± strukturalna povijest pomoćne povijesne znanosti ± znanstvene discipline koje potvrđuju vjerodostojnost povijesne građe, nemaju znanstveni cilj   kronologija ± proučava različite načine mjerenja vremena   diplomatika ± proučava pisane isprave   paleografija ± proučava razvoj i oblike pisama   numizmatika ± proučava novac   sigilografija ± proučava pečate   onomastikaoučava nazivlja i imena   genealogija ± proučava obiteljska stabla   heraldika ± proučava grbve--2 PRAPOVIJESTprapovijest:  2|Page