Atanas Dalchev

There is document - Atanas Dalchev available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Book category.


30

views

on

Extension: DOC

Category:

Book

Pages: 2

Download: 6Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download Atanas Dalchev
Transcripts
  Атанас Далчев(1904 - 1978) 1 Политически възгледи - за кратко се увлича в символизма Следващ момент евлианието на диаболизма (дошло от Германия литературно влиание) 11 Екзистенциализма - Жан Пол Сартер, Лев Шестов, Николай Бердяев,Мартин Хайдегер; думата екзистенция се използва като термин за човешкотосъществуване, различно от всяко друго Според екзистенциализма човекът екрайно същество, но постоянно преодолява своите граници Според Ницше“истинският човек е едно непрестанно себенадмогване” Идеята за масовия човек на Хайдегер - масовия човек е обезличения човек, той е всеки и никой Това коетоможе да накърни сляпото безгрижие на масовия човек е болката, чрез нея тойпроумява, че има неща които са несподелими, лични, само свои Чрез болкатачовек разбира, че е краен, че неговото време не е безкрайна линия, а е временновреме, те преходно Човек схваща битието си между нищото преди и нищотослед него 2 Творчество: “Прозорец” - 1926“Стихотворения” - 1928 г“Париж” - 1930 г“Ангелът на Шартър” - 1943 г“Стихотворения” - 1965 г“Фрагменти” - 1967 гХердерова награда за целокупно творчество - 1972 гПрави преводи от френски, немски, руски, испански Поетическият свят на Атанас Далчев 1 Възгледи за поезията11 категорично отхвърляне на символизма 12 поезията е свързана с действителността, тя не е нейно отражение, анейно допълнение или освобождаване от нея 13 естетически интерес към не красивото, болезненото, което подчертаватленното и преходното 14 равнопоставен диалог между западната и българската литература 15 Далчевата лирика се оказва знак за една нова и трайна тенденция вбългарската литература, свързана с конкретност, предметност в изображението, но инаситена с екзистенциална, философска проблематика  16 новата поетика на Далчев, художественият свят на далчев - обективен,пренаселен с предмети, освободени от битовата си функция - знаци на човешкатасубективност на човека като преходно същество; те са символи на екцистенциланипроблеми на човека; съотвествия на монотонното, безмислено, човешко съществуване(балкон, портрети, огледала, часовници, прозорци, врати, хижи [схлупена къщурка], къщи,коли с акцент върху тяхната вещественост и грозота Винаги внушват тленността /преходността на нещата 17 паралелните светове - светът на привидната реалност в паралел сотвъдната реалност, загатната чрез граничните образи 18 човекът - в пренаселеният с предмети свят човекът отсъства Има гисамо знаците на негово отсъствие или по-точно знаците от миналото му присъствиеСубектът се е превърнал във вещ 2 Водещи проблеми и мотиви21 Драмата на човека на цивилизацията 22 Очуждението от себе си и от света 23 Напразното търсене на собствена идентичност 24 Копнежът по загубената природна естественост 25 Неумолимата смърт и безсилието на човека пред жестокатапредопределеност и стихията на разрушението 26 Спрялото време като знак на разрухата 27 Затвореното пространство, проникнато от тлението, разпада 28 Познанието, което носи тъга 29 Чудото, вълшебствотоЗатвореното пространство е пренаселено с предмети (образът на огледалото,алегория на безвъзвратно отминалото и на недостижимото познание)


Recommended
Atanas Dalchev

Atanas Dalchev

19 views

Asetian Bible

Asetian Bible

3 views

Sacs Dynpac

Sacs Dynpac

10 views

Anakin Skywalker

Anakin Skywalker

Niko Glonti

5 views

Ryuutama DM CharacterSheet

Ryuutama DM CharacterSheet

Bumpybot2

0 views

VNA datasheet

VNA datasheet

7 views

apres bac

apres bac

24 views

Infeksi Tetanus Leaflet

Infeksi Tetanus Leaflet

Demetrius Grapard

25 views

Titan vs Timex

Titan vs Timex

2 views