Atanas Dalchev

There is document - Atanas Dalchev available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Book category.


80

views

on

Extension: DOC

Category:

Book

Pages: 2

Download: 17Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download Atanas Dalchev
Transcripts
  Атанас Далчев(1904 - 1978) 1 Политически възгледи - за кратко се увлича в символизма Следващ момент евлианието на диаболизма (дошло от Германия литературно влиание) 11 Екзистенциализма - Жан Пол Сартер, Лев Шестов, Николай Бердяев,Мартин Хайдегер; думата екзистенция се използва като термин за човешкотосъществуване, различно от всяко друго Според екзистенциализма човекът екрайно същество, но постоянно преодолява своите граници Според Ницше“истинският човек е едно непрестанно себенадмогване” Идеята за масовия човек на Хайдегер - масовия човек е обезличения човек, той е всеки и никой Това коетоможе да накърни сляпото безгрижие на масовия човек е болката, чрез нея тойпроумява, че има неща които са несподелими, лични, само свои Чрез болкатачовек разбира, че е краен, че неговото време не е безкрайна линия, а е временновреме, те преходно Човек схваща битието си между нищото преди и нищотослед него 2 Творчество: “Прозорец” - 1926“Стихотворения” - 1928 г“Париж” - 1930 г“Ангелът на Шартър” - 1943 г“Стихотворения” - 1965 г“Фрагменти” - 1967 гХердерова награда за целокупно творчество - 1972 гПрави преводи от френски, немски, руски, испански Поетическият свят на Атанас Далчев 1 Възгледи за поезията11 категорично отхвърляне на символизма 12 поезията е свързана с действителността, тя не е нейно отражение, анейно допълнение или освобождаване от нея 13 естетически интерес към не красивото, болезненото, което подчертаватленното и преходното 14 равнопоставен диалог между западната и българската литература 15 Далчевата лирика се оказва знак за една нова и трайна тенденция вбългарската литература, свързана с конкретност, предметност в изображението, но инаситена с екзистенциална, философска проблематика  16 новата поетика на Далчев, художественият свят на далчев - обективен,пренаселен с предмети, освободени от битовата си функция - знаци на човешкатасубективност на човека като преходно същество; те са символи на екцистенциланипроблеми на човека; съотвествия на монотонното, безмислено, човешко съществуване(балкон, портрети, огледала, часовници, прозорци, врати, хижи [схлупена къщурка], къщи,коли с акцент върху тяхната вещественост и грозота Винаги внушват тленността /преходността на нещата 17 паралелните светове - светът на привидната реалност в паралел сотвъдната реалност, загатната чрез граничните образи 18 човекът - в пренаселеният с предмети свят човекът отсъства Има гисамо знаците на негово отсъствие или по-точно знаците от миналото му присъствиеСубектът се е превърнал във вещ 2 Водещи проблеми и мотиви21 Драмата на човека на цивилизацията 22 Очуждението от себе си и от света 23 Напразното търсене на собствена идентичност 24 Копнежът по загубената природна естественост 25 Неумолимата смърт и безсилието на човека пред жестокатапредопределеност и стихията на разрушението 26 Спрялото време като знак на разрухата 27 Затвореното пространство, проникнато от тлението, разпада 28 Познанието, което носи тъга 29 Чудото, вълшебствотоЗатвореното пространство е пренаселено с предмети (образът на огледалото,алегория на безвъзвратно отминалото и на недостижимото познание)


Recommended
Atanas Dalchev

Atanas Dalchev

67 views

Asetian Bible

Asetian Bible

41 views

Sacs Dynpac

Sacs Dynpac

38 views

Anakin Skywalker

Anakin Skywalker

Niko Glonti

48 views

Ryuutama DM CharacterSheet

Ryuutama DM CharacterSheet

Bumpybot2

21 views

VNA datasheet

VNA datasheet

69 views

apres bac

apres bac

61 views

Infeksi Tetanus Leaflet

Infeksi Tetanus Leaflet

Demetrius Grapard

54 views

Titan vs Timex

Titan vs Timex

34 views