Wonen in NederlandThere is document - Wonen in Nederland available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the General category.


221

views

on

Extension: PPT

Category:

General

Pages: 10

Download: 67Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Wonen in Nederland § 23 Leven met water Planning Uitleg paragraaf 23 Maken opdrachten (baat het niet, dan schaad het niet!) Internationaal rivierbeleid Er zijn veel samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met de Rijn Maas (zie fig 228) - PowerPoint PPT Presentation
Transcripts
Wonen in Nederland § 23 Leven met water Planning Uitleg paragraaf 23 Maken opdrachten (baat het niet, dan schaad het niet!) Internationaal rivierbeleid Er zijn veel samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met de Rijn Maas (zie fig 228) Dit is ter bescherming tegen hoogwater en vervuild water Problemen met water/vervuiling moeten grensoverschrijdend opgelost worden De Rijn moet schoner Lange tijd had Nederland grote hinder van de ernstige verontreiniging van de Rijn 1970: Vooral Zwitserland en Duitsland deden aan afwenteling van chemisch afval (dumpen in de Rijn) Giftige deeltjes hechten zich gemakkelijk aan slib (vb: klei) Dit werd afgezet in de uiterwaarden en zorgde dus in NL voor vervuiling Dit slib wordt opgeslagen in ‘De Slufter’ In de rijnconferentie werd op fluviatiele schaal afgesproken om de Rijn minder te vervuilen (chemisch maar ook thermisch) Die samenwerkingsverbanden noemen we Intergouvernementele samenwerking Behalve de officiële intergouvernementele instanties wordt er vaak samengewerkt met NGO’s (Non-gouvernementele organisaties) Denk hierbij aan: Greenpeace of WNF etc Actieplan Hoogwater  Gevaar rivier inperken door grensover-schrijdendeaanpakBestudeer fig 232 Voor nu: Lees de tekst hoofdstuk 1/2 Paragraaf 1 t/m 3 Maak opdracht … tm … OF ga samenvatten OF ga aan de gang met PWSRecommended