PRIŠIEL NA SVET ČLOVEKThere is document - PRIŠIEL NA SVET ČLOVEK available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the General category.


133

views

on

Extension: PPS

Category:

General

Pages: 11

Download: 29Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
PRED DVETISÍC ROKMI, PRIŠIEL NA SVET ČLOVEK (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson) OCHOTNÝ STAŤ SA NAJVÄČŠÍM PRÍKLADOM LÁSKY A PRAVDY (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson) ABY HO ĽUDSTVO SPOZNALO - PowerPoint PPT Presentation
Transcripts
PRED DVETISÍC ROKMI, PRIŠIEL NA SVET ČLOVEK Ria Slides (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson) OCHOTNÝ STAŤ SA NAJVÄČŠÍM PRÍKLADOM LÁSKY A PRAVDY Ria Slides (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson) ABY HO ĽUDSTVO SPOZNALO Ria Slides (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson) Jeho ponuku života mnohí nepochopili Ria Slides (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson) Odsúdili tohto človeka a ukrižovali ho, odmietli všetky jeho ponukylepšieho sveta Ria Slides (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson) Zostala bolesť, strach a tma Ria Slides (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson) Počas troch troch dní nesvietilo slnko, mesiac neosvetľoval zem, a až na tretí deň povstal život Ria Slides (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson) Veľká noc je preto, aby nám pripomenulaneslýchaný čin - nazvaný Zmŕtvychvstanie Ria Slides (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson) VEĽKÁ NOC Vzkriesenie úsmevu, radosti zo životaa lásky Vzkriesenie priateľstvaatúžby po šťastí Ria Slides Kristuszomrela vstal zmŕtvych Vykonal to iba preto, aby nám pomohol odstrániť naše najväčšie nedostatky a prebudiť najkrajšie čnosti, ktoré driemu v hĺbke nášho srdca  Ria Slides Nech to je pravým zmyslom tvojej Veľkej noci POŽEHNANÚ VEĽKÚ NOC Ria Slides