P o ElektrotehnikaThere is document - P o Elektrotehnika available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Documents category.


270

views

on

Extension: PDF

Category:

Documents

Pages: 29

Download: 138Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download P o Elektrotehnika
Transcripts
  Kojim mjerama se postiže zaštita od požara u električnome sustavu? 1 OSIGURAČI Q=I2Rt odnosno razvijena toplina ovisi o vremenu Osigurači su električne naprave koje prvenstveno štite od kratkog spoja, međutim kada su pravilno dimenzionirani, štite i kablovske vodove od preopterećenja Kod velikih struja kratkoga spoja pregaraju u vremenu od 2- 3ms, tj u roku prve poluperiode, pa ograničavaju porast struje do njezinih maximalnih vrijednosti Zbog potrebe zamjene osigurača sa orginalnim elementima, sve prisutnije su solucije sa sklopkama i osiguračima, te prekidačima s elektromagnetskom zaštitom od kratkoga spoja  2 PREKIDAČI Električni prekidači su naprave koje služe za uključivanje i isključivanje strujnih krugova u normalnome radu, ali moraju imati i sposobnost uključivanja, odnosno isključivanja strujnog kruga u kratkome spojuNajvažniji dijelovi prekidača su električni kontakti, komore za gašenje električnog luka, pogonski mehanizam, električna zaštita i kućište, mogu biti opremljeni i sa elektičnim sistemima za napinjanje i uklopno isklopnim svicima, kao i elementima za signalizaciju stanja Prema namjeni dijelimo ih na generatorske prekidače, sabirničke prekidače u odvodnim krugovima, te na prekidače za napajanje elektromotora Svi se prekidači dimenzioniraju prema NAZIVNOJ STRUJI , isklopnoj struji KRATKOG SPOJA i prema uklopnoj struji kratkoga spoja Prekidači u odvodima za napajanje motora moraju imati ulogu zaštite motora od kratkoga spoja, ali moraju izdržati i poteznu struju pokretanja od 8 do 10 puta nominalne struje  3 BIMETALNA ZAŠTITABimetalna zaštita također mora biti dobro podešena s obzirom na struju pokretanja odnosno nazivno opterećenje 4 TERMISTOR, TERMOOTPORNIK, TERMOPAR Također otkrivaju nedozvoljenu promjenu električne struje unutar namotaja, odnosno registriraju pojačano zagrijavanje električnih namotaja uglavnom kod većih elektromotoraTermootpornici su najčešće tipa Pt100, izrađeni od platine čiji se otpor mijenja, raste u skladu sa porastom temperature Termistori su poluvodički elementi, manjih dimnezija od termootpornika, te negativnog temp koeficijenta, tj njima se povećanjem el struje smanjuje otpor Električni luk  koji se stvara preko nečistih kontakata sklopnika ili drugih elementata, može biti uzrokom požara Protueksplozivna izvedba  kućišta elektromotora smanjuje mogućnost nastanka požaraRecommended
P o Elektrotehnika

P o Elektrotehnika

Ivana Seput

253 views

Elektrotehnika

Elektrotehnika

Scotti Ahmed

217 views

elektrotehnika

elektrotehnika

Amira Mumic

228 views

1 3 Osnovi Na Elektrotehnika 1

1 3 Osnovi Na Elektrotehnika 1

Otis Kelman

217 views

Elektrotehnika seminarska

Elektrotehnika seminarska

Wright Wigdahl

231 views

elektronik

elektronik

Kurniawan Ydk

295 views

Elektrotehnika i Racunalstvo 2

Elektrotehnika i Racunalstvo 2

Audrie Mccabe

212 views

Baston Electronico

Baston Electronico

230 views

elektrotehnika 2 i 3 ocjenadoc

elektrotehnika 2 i 3 ocjenadoc

Woodrow Petrie

206 views

elektronik midoc

elektronik midoc

402 views

Soal Elektro Dinamika on-MIPA 2014

Soal Elektro Dinamika on-MIPA 2014

wawancokro

194 views