Тренировъчен тест по информационни технологии

There is document - Тренировъчен тест по информационни технологии available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the General category.


185

views

on

Extension: PPTX

Category:

General

Pages: 81

Download: 23Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
http://schoolacademytelerikcom Тренировъчен тест по информационни технологии Подготовка за ИТ олимпиадата Георги Георгиев Telerik Software Academy academytelerikcom Technical Trainer itgeorgenet НОИТ – ИТ тест Компютърни системи Хардуерни въпроси Въпрос - PowerPoint PPT Presentation
Transcripts
http://schoolacademytelerikcom Тренировъчен тест по информационни технологии Подготовка за ИТ олимпиадата Георги Георгиев Telerik Software Academy academytelerikcom Technical Trainer itgeorgenet НОИТ – ИТ тест Компютърни системи Хардуерни въпроси Въпрос Кой е последният модел телефон, произведен от Apple? iPhone 4S iPhone 5 iPhone i7 iLonger Отговор iPhone 5 Най-новият смартфон на Apple (септ 2012) iOS 6 Dual-core 12GHz, 1GB RAM, 112грама Собствена поддръжка на карти Google Maps не се поддържат Информация: wwwgsmarenacom/apple_iphone_5-4910php http://wwwapplecom/iphone/ Софтуерни системи Компютърен софтуер Въпрос С кое от изброените НЕ можем да създадем уеб страница? Adobe Dreamweaver Microsoft Office Word Eclipse Internet Explorer С всичките е възможно Отговор Уеб страница Документ или ресурс подходящ за WWW В най-чист вид – обикновен текстов файл Dreamweaver – разработка на уеб страници Eclipse e open-source IDE Internet Explorer може да редактира и запазва уеб страници Информация: http://enwikipediaorg/wiki/Web_page Работа с компютърни системи и програми Инсталиране, използване, поддръжка, … Въпрос В Windows, ако процесът explorerexe спре, как НАЙ-БЪРЗО можем отново да го пуснем Отиваме в директория Windows и го стартираме като обикновена програма Рестартираме компютъра, при което той сам ще се пусне Пишем explorerexe в Start Menu и го стартираме оттам Пишем explorerexe в Run new task на Task Manager и го стартираме оттам Отговор Стартираме explorerexe през Task Manager explorerexe отговаря за няколко интерфейса Taskbar, Start Menu / Start Screen Windows Explorer / File Explorer Task Manager – винаги достъпен с клавишна комбинация Може да стартира процеси Информация: http://enwikipediaorg/wiki/Windows_Explorer http://enwikipediaorg/wiki/Windows_Task_Manager Пренос на данни и бройни системи Канали за пренос на данни, единици за измерване, работа с бройни системи Въпрос Как ще изглежда числото 24 в двоична бройна система? 24 11111111 1111111111111111 11000 10111 Отговор 11000(2) = 0*(2^0) + 0*(2^1) + 0*(2^2) + 0*(2^3) + 0*(2^4) = 0 + 0 + 0 + 8 + 16 = 24 Всяка цифра се умножава по 2 на степен позицията (започвайки от позиция 0) Обръщане на десетична към двоична Делим числото на 2 и записваме остатъците в обратен ред 24/2 = 12, ост 0, 12/2 = 6, ост 0, 6/2 = 3, ост 0, 3/2 = 1, ост 1, 1/2 = 0, ост 1=> 11000 Операционни системи Архитектура, процеси, потребители, потребителски интерфейс, файлови системи Въпрос Коя от операционните системи поддържа изпълнение на приложения създадени с HTML+ CSS + JavaScript, без нужда от браузър? Windows XP Windows Vista Windows 8 iOS 5 iOS 6 Отговор Windows 8 Най-новата ОС на Microsoft Поддържа всички предишни технологии Нова платформа – WinRT Нов модел на изпълнение Приложения наC++/C#/VBNET + XAML Приложения на JavaScript + HTML и CSS Информация: enwikipediaorg/wiki/Windows_8 wwwyoutubecom/playlist?list=PL54511B9E641A0B6E Софтуерно инженерство Анализ, спецификация, проектиране, прототип, имплементация, тестване, поддръжка, … Софтуерно инженерство – конспект Софтуерно инженерство Фази от изпълнението на проект – анализ, моделиране, имплементация, QA (тестване), документиране, внедряване, съпровождане Методи за моделиране на софтуер и UML Планиране и управление на проекти Инструменти за разработка, работа в екип, сорс контрол системи, инструменти за тестване, непрекъсната интеграция Процеси за разработка на софтуер, гъвкави методологии (agiledevelopment) Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Компресиране на данни Алгоритми за компресия, софтуер за архивиране Компресия на данни – конспект Компресиране и декомпресиране на данни Кодиране без и със загуба, компресия на текст и мултимедия, аудио и видео Алгоритми: линейно предсказване, Шенън-Фано, Хъфман, аритметично кодиране, речниково кодиране, LZ-77, LZW, JPEG кодиране Кодиране на аудио и видео: JPEG и MPEG Архивиращи програми: WinZIP, WinRAR, 7-Zip Архивни файлови формати: zip, rar,7z, gz, tar, targz, bz2, iso, cab Саморазархивиращи се архиви Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Текстообработка Работа с текстотобработващ софтуер, файлови формати, кодирания, текст, таблици, фигури, … Текстообработка – конспект Компютърна обработка на текстове Файлови формати за текст (TXT, DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF) и конвертиране между тях Многоезичност, кодиращи таблици и стандарти – Unicode, Windows-1251, ASCII, Tекстово оформление, абзаци, шрифтове, подравняване, стилове, изображения, фигури, символи, таблици, тесктови полета Оформяне на страници и секции, формат, рамка, фон, номериране, съдържание MS Word, OpenOfficeorgWriter и GoogleDocs Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Компютърна графика Растерна и векторна графика, графични файлови формати, графични редактори, цветови гами Компютърна графика – конспект Компютърна графика Векторна и растерна графика Цветови гами, RGB, CMYK, Panton, дълбочина на цвета, 16-битови цветове, цветови канали Графични файлови формати (JPG, GIF, PNG, TIFF, EPS, PSD, AI, CDR) и конвертиране между тях Графични примитиви (точка, линия, елипса, крива, правоъгълник, текст), запълване, текстури, градиент, прозрачност, слоеве, селекция, филтри и ефекти Графични редактори: Photoshop, CorelDraw, Illustrator, анимация, компютърно изкуство Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Бази от данни Модели на данните, таблици, релации, SQL Бази от данни – конспект RDBMS системи и релационни бази от данни Таблици, релации, първичен ключ, външен ключ, обекти в базите от данни Моделиране на бази данни, типове данни, E/R диаграми, инструменти за моделиране Език SQL SQL (DDL и DML), команди SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP, Работа с MS Access, SQL Server и MySQL Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Информационни системи ERP, CRM, BI, BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS, софтуерни архитектури Информационнисистеми – конспект Информационни системи (ИС) Основни функции и задачи Видове ИС – ERP, CRM, BI, CAD, CMS, BPM, Жизнен цикъл на ИС – основни етапи в създаването и използването Системни архитектури Двуслойна (клиент/сървър), трислойна, многослойна, разпределена, peer-to-peer Облачни технологии (cloudcomputing) Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Сигурност и защита на информацията Симетрични и асиметрични кодиращи алгоритми, криптографско хеширане, електронен подпис, цифрови сертификати Сигурност и защита на информацията – конспект Криптография Симетрични криптографски алгоритми 3DES, AES, RC4, IDEA, Aсиметричникриптографски алгоритми(с публичен и частен ключ) RSA, DSA, ECDSA Криптографскихеширащи алгоритми SHA-1, MD5, SHA-256 Електронен (цифров) подпис Сигурност и защита на информацията – конспект (2) Инфраструктура на публичния ключ (PKI) Доставчик на удостоверителни услуги, цифров сертификат, X509, PGP, смарт карта Суверенен сертификат, сертификационна верига, саморъчно подписан сертификат, анулиран сертификат Протоколи TLS, SSL, S/MIME Уязвимости в софтуера и мрежите Мрежова сигурност, уязвимости (exploits), социално инженерство, криптоанализ Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Презентационни системи Софтуер за презентации, изготвяне на презентации, слайдове, ефекти, бележки, цветове, изображения, звук, видео Презентационнисистеми –конспект Презентиране чрез средствата на ИТ Компютърна презентация – слайд, текст, ефекти, бележки, цветова схема, шаблони Дизайн на презентации: използване на цветове, текст, изображения, звук, анимация и видео Софтуер за презентации MS PowerPoint, OpenOfficeImpress, GoogleDocs Презентационни умения и изнасяне на презентации Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Мултимедия Софтуер за създаване / обработка на мултимедия: звук, видео, файлови формати Мултимедия – конспект Софтуер за създаване на мултимедийни продукти – анимация, музика, филми Създаване на анимация и филми: вмъкване и обработка на изображения, звук, текст Мултимедийни файлови формати, кодеци и конвертиране (MPEG, MP3, OGG, AAC, AC3, WMA, MP4, AVI, MOV, FLV, MKV, WMV, DivX, VP8, …) Компресия на мултимедийни файлове Софтуер за възпроизвеждане на мултимедия Софтуер за създаване и редактиране на музика и филми: Windows MovieMaker, AdobePremiere Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Компютърни мрежи OSI модел, мрежови модели, протоколи, стандарти, хардуерно оборудване Компютърни мрежи – конспект Архитектура на OSI модела Мрежови протоколи: TCP/IP, IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, DHCP, IPv6, NetBIOS Локални мрежи Видове, топология, хардуерникомпоненти, стандарти IEEE 802x Ethernet, LAN, WLAN, безжични мрежи Глобални мрежи Начини на свързване, адреси, основни услуги Компютърни мрежи – конспект (2) Мрежови компоненти Мрежов адаптер, мрежов интерфейс, концентратор, комутатор, маршрутизатор TCP/IP базирани мрежи IP адресация, мрежова маска, подмрежи Мобилни мрежи и протоколи GPRS, UMTS, HSDPA, EDGE, WiMAX Мрежови потребители и достъп до ресурси Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Устройство на Интернет Интернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, IP, DNS, … Устройство наИнтернет – конспект Интернет Технически и технологични аспекти,клиент-сървър архитектура Интернет услуги и протоколи HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, HTTPS, SSH Достъп до Интернет Dial-up, ISDN, LAN, DSL/ADSL, Wi-Fi, 3G Адреси и домейни в Интернет IP адреси, IPv6 адреси, DNS услуга, домейни Устройство наИнтернет – конспект (2) Хостинг на Интернет услуги Виртуални сървъри (VPS), наети сървъри, колокацияна сървър, облачен хостинг Центрове за данни Виртуални мрежи и VPN VPN технологии и протоколи: IPSec, L2TP, PPTP, OpenVPN, SSL и SSH тунели Отдалечен достъп и администрация VNC, Remote Desktop, SSH, Team Viewer Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Електронна комуникация E-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, Yahoo Messenger, социални мрежи,форуми, … Електронна комуникация – конспект Електронна поща Инфраструктура и протоколи: SMTP, POP3, IMAP E-mail клиенти и уеб базирани интерфейси Разговори в реално време (chat) IRC, ICQ, Skype, MSN Messenger, Google Talk, … Социални мрежи: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ Peer-to-Peer (P2P) мрежи Торенти, торенттракери, eDonkey, Kad Network Мобилна комуникация: SMS, MMS, … Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … World Wide Web (WWW) Как работи WWW? Протоколът HTTP, GET, POST, URL, уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, … World Wide Web – конспект Глобална информационна система World Wide Web (WWW) Същност, устройство и функциониране на WWW Уеб сървъри и уеб браузери, URL и URI Протокол HTTP, методи GET и POST, cookies Хиперлинк технология (Интернет препратки) Уеб страница – същност, предназначение, URL адрес и елементи на URL адресите Хостинг на уеб сайтове Работа с уеб сървъри Apache и IIS Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Уеб дизайн, HTML, CSS Уеб дизайн, HTML, CSS, текст, графика, препратки, таблици, формуляри, … Изграждане на уеб сайтове, HTML, CSS – конспект Проектиране, дизайн, разработване и тестване на уеб сайтове с HTML и CSS Вмъкване на форматиран текст, изображения, връзки (препратки) Заглавия, параграфи, шрифтове, цветове Таблици, списъци, форми и контроли за вход от потребителя, HTML5 Език за стилизиране на уеб сайтовеCSS, селектори и дефиниции на стилове, позициониране, отмествания, CSS3 Изграждане на уеб сайтове, HTML, CSS – конспект (2) Характеристики на страница Фон, цвят, изображения, подравняване, заглавие, кодировка, meta тагове Подравняване на съдържаниетов уеб страница (layout) Рязане на сайтове Превръщане на уеб дизайн към уеб сайт Системи за управление на съдържание (CMS) Рамки (frames) и навигация в рамки Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Скриптови езиции JavaScript Разработка на скриптове с JavaScript, основни JavaScript конструкции, оператори, обекти, манипулация на DOMдървото Скриптови езици заИнтернет – конспект JavaScript, Perl, VBScript Основи на JavaScript Типове данни, променливи, операции и изрази, условен оператор, цикли, функции Асоциативни масиви, класове и обекти Date, Math, document, window, navigator Обектен модел DOM и манипулация с JavaScript, обработка на събития Библиотека jQuery, използване наAJAX заявки, REST услуги и JSON Въпрос … … … … … … Отговор … … … … … Информация: … … … Тренировъчен тест по информационни технологии ? ? ? Questions? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? http://academytelerikcom