Mga Karapatan Ng KabataanThere is document - Mga Karapatan Ng Kabataan available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Documents category.


325

views

on

Extension: PPTX

Category:

Documents

Pages: 1

Download: 100Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download Mga Karapatan Ng Kabataan
Transcripts
Mga Karapatan ng Kabataan Mga Karapatan ng Kabataan Ang karapatan ay batayan ng karapat-dapat na kalayaan para sa lahat ng tao, anumang edad,rasa, kulay,kasarian, wika, relihiyon,paniniwalang politikal, nasyonal o panlipunang pinanggalingan Karapatang Maisilang Karapatang mabigyan ng pangalan Karapatang maging malakas at malusog Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga Karapatang Malinang ang Kanyang Kakayahan Karapatang Maging Malaya Karapatang mamili ng relihiyon Karapatang makapag-laro at makapag-libang Mabigyan ng Proteksyon Laban sa Pang-aabuso, Panganib at Karahasan Makapagbigay ng sariling opinyon Karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon