Membentuk & Membuat Binaan ( Topeng ) Kumpulan 10There is document - Membentuk & Membuat Binaan ( Topeng ) Kumpulan 10 available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Documents category.


275

views

on

Extension: PPTX

Category:

Documents

Pages: 1

Download: 85Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download Membentuk & Membuat Binaan ( Topeng ) Kumpulan 10
Transcripts
PowerPoint Presentation Kumpulan 10 Mohd Syahir b Mohamed SK Seri Mahkota 2 Pn Lok Heng Len SJK (C) Pooi Ming 3 Cik Wong Oi Mee SJK (C) Gambang TOPENG MUKA BIDANG : Membentuk & Membuat Binaan ( Topeng Serkup ) TEMA : Alam semulajadi TAJUK : Flora dan Fauna Rancangan Pelajaran Harian Matapelajaran : Dunia Seni Visual Masa : 120 Minit Tahun : 3 Tema : Alam Semulajadi Bidang : Membentuk Dan Membuat Binaan Tajuk : Flora dan Fauna ( Topeng Serkup ) Standard Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: ( Rujuk Standard Kandungan ) Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual topeng muka Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran teknik dan proses dalam penghasilan topeng muka Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberi penekanan pada bahasa seni visual Aktiviti P & P 1 Guru mempamerkan contoh topeng serkup yang telah siap dan bersoal jawab dengan murid (EK1) Guru menerangkan langkah-langkah menghasilkan topeng serkup melalui tayangan slaid(EK4) Murid menghasilkan topeng serkup (EK1, EK2, EK3) Murid mempamerkan karya murid dan manjalankan aktiviti lakonan(EK5) ENT 1 TMK 2 Keusahawanan 3 Kreatif dan Inovasi 4 Bahasa Bahan Bantu Mengajar 1 Sampel Topeng serkup 2 Buku Aktiviti 3 LCD 4 Komputer Penilaian P&P Proses Penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan empat standard kandungan Refleksi Pada akhir pembelajaran: _______murid mencapai objektif yang ditetapkan dan _________murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas di sesi akan datang Standard Kandungan 31 Persepsi Estetik 311 Unsur seni 3111 3112 3113 312 Prinsip rekaan 3121 32 Aplikasi Seni 321 Media 3211 -Alat 3212-Bahan 322 Proses dan Teknik Rancangan Pelajaran Harian Matapelajaran : Dunia Seni Visual Masa : 120 Minit Tahun : 3 Tema : Alam Semulajadi Bidang : Membentuk Dan Membuat Binaan Tajuk : Flora dan Fauna ( Topeng Serkup ) Standard Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: ( Rujuk Standard Kandungan ) Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual topeng muka Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran teknik dan proses dalam penghasilan topeng muka Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberi penekanan pada bahasa seni visual Aktiviti P & P 1 Guru mempamerkan contoh topeng serkup yang telah siap dan bersoal jawab dengan murid (EK1) Guru menerangkan langkah-langkah menghasilkan topeng serkup melalui tayangan slaid(EK4) Murid menghasilkan topeng serkup (EK1, EK2, EK3) Murid mempamerkan karya murid dan manjalankan aktiviti lakonan(EK5) ENT 1 TMK 2 Keusahawanan 3 Kreatif dan Inovasi 4 Bahasa Bahan Bantu Mengajar 1 Sampel Topeng serkup 2 Buku Aktiviti 3 LCD & Komputer Penilaian P&P Proses Penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan empat standard kandungan Refleksi Pada akhir pembelajaran: _______murid mencapai objektif yang ditetapkan dan _________murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas di sesi akan datang Standard Kandungan 31 Persepsi Estetik 311 Unsur seni 3111 3112 3113 312 Prinsip rekaan 3121 32 Aplikasi Seni 321 Media 3211 -Alat 3212-Bahan 322 Proses dan Teknik 33 Ekspresi Kreatif 331 332 333 34 Apresiasi Seni 341 342   Aktiviti P&P   Langkah 1 Set Induksi Guru memperkenalkan contoh topeng serkup kepada murid   Langkah 2: Guru menyediakan alatan dan bahan yang akan digunakan Alatan: Gunting Bahan: Kertas lukisan, beg kertas, krayon, gam, manila kad   Langkah 3: Balut beg kertas dengan manila kad   Aktiviti P&P   Langkah 3 : Membuat lakaran pada kertas lukisan Langkah 4: Warnakan dan guntingkan lakaran topeng Langkah 5: Membuat lubang mata pada beg kertas   Langkah 6: Tampalkan gambar harimau pada permukaan beg kertas, diikuti dengan telinga dan misai harimau Karya siap Murid meletakkan harga produk   Langkah 7: Murid berlakon dengan menggunakan karya masing-masing Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran EMK Indikator yang boleh diukur Aktiviti 1 Guru mempamerkan contoh topeng yang telah siap dan bersoal jawab dengan murid (EK1) Boleh membina jaringan sosial Murid… boleh berkomunikasi dengan baik mesra dengan semua orang boleh mengekalkan hubungan baik Aktiviti 2 Guru menerangkan langkah-langkah menghasilkan topeng melalui tayangan slaid (EK4) Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ sumber kitar semula Murid … boleh mencadangkan sumber alternatif/ bahan kitar semula untuk menghasilkan sesuatu produk Aktiviti 3 Murid menghasilkan topeng serkup (EK1) (EK 2) (EK 3) Sikap keusahawanan Bertanggungjawab terhadap keputusan (EK1) Menilai idea secara kritis dalam konteks (EK 2) Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan (EK 3) Murid … menepati masa yang ditetapkan menyiapkan tugasan sehingga selesai Murid… boleh memodifikasi/ mengubahsuai/ menambahbaik idea mengikut situasi/ keperluan Murid… berupaya menjalankan tugasan mengikut perancangan Aktiviti 4 Murid mempamerkan dan menggunakan karya (EK 5) Prinsip Ketelusan Murid… menyatakan/ menyampaikan maklumat dengan betul/ jelas tidak berselindung 8 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (MENAAKUL) AKTIVITI EMK CATATAN PERSEPSI ESTETIK Guru menunjuk contoh topeng yang telah siap Guru menunjuk contoh pelbagai jenis bentuk untuk mengaitkan dengan tajuk pengajaran Guru menunjukkan contoh serta berbincang tentang bentuk konkrit dan ilusi   Ilmu: Bahasa Melayu Nilai: Rasional EMK: TMK KBKK: Menjana idea Konteks: Pengenalan Antara soalan yang boleh dikemukakan ialah: Mengenal pasti bentuk konkrit Apakah bentuk yang kamu lihat? Apakah perbezaan antara bentuk konkrit dan bentuk ilusi? Dimanakah biasanya kita jumpa bentuk ilusi? AKTIVITI EMK CATATAN APLIKASI SENI Guru menunjuk bahan semulajadi dan bahan buatan Guru dan murid berbincang tentang media (alat dan bahan) yang sesuai digunakan Guru menunjuk cara menggunakan media (alat dan bahan) serta teknik dalam penghasilan karya Guru menyatakan bahasa seni yang perlu ditekankan di dalam penghasilan KBT:KB menganalisis Konteks: Tunjuk cara Contoh soalan yang boleh dikemukakan:   Gambar alam semulajadi dan alam benda Manakah alam semulajadi dan alam buatan? Media yang sesuai Apakah media yang sesuai untuk menghasilkan untuk mewarna topeng? Apakah warna sekunder? AKTIVITI EMK CATATAN EKSPRESI KREATIF   Murid menghasilkan topeng dengan bimbingan guru Murid menghasilkan gambar dengan menggunakan imbangan, ruang dan warna sekunder Murid berkarya dengan menjana idea kreatif berdasarkan bahasa seni visual Nilai: kebersihan, Cermat EMK: Kreativiti dan inovasi Konteks: Berkarya Contoh soalan yang boleh dikemukakan: Kepentingan unsur ruang Apakah itu ruang? Mengapa perlu ada unsur ruang penghasilan karya? Apakah imbangan simetri? Bagaimana untuk mendapatkan imbangan simetri? Kepentingan unsur jalinan Nyatakan jenis jalinan Apakah perbezaan antara jalinan sentuh dan jalinan tampak? Kebersihan dan kekemasan kerja Bagaimana untuk memastikan karya kemas dan bersih? Bagaimana menggunakan warna krayon dengan betul? AKTIVITI EMK CATATAN APRESIASI SENI Murid mempamerkan karya seni yang telah dihasilkan Murid menceritakan pengalaman ketika melakukan aktiviti Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan   Nilai: Bekerjasama, berdikari EMK: Kreativiti dan inovasi Konteks: Pengetahuan Murid Contoh soalan yang boleh dikemukakan: Mengenal pasti tahap kefahaman murid Apakah aktiviti yang kamu lakukan sebentar tadi? Apakah kemahiran yang dapat dipelajari? Murid memberi pandangan Bagaimana perasaan kamu setelah dapat menghasilkan aktiviti ini? Adakah berpuas hati pada karya yang telah dihasilkan? Adakah karya rakan lebih baik dari kamu hasilkan? STANDARD PEMBELAJARAN 31 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup 311 Unsur seni 3111 Bentuk - konkrit 3112 Ruang - jalinan 3113 Jalinan - tampak dan sentuh 312 Prinsip rekaan 3121 Imbangan - simetri 32 Aplikasi Seni Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup 321 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3211 Alat - gunting 3212 Bahan - kertas yang sesuai atau kad manila,krayon, pensel warna atau oil pastel ,gam dan bahan hiasan yang sesuai 322 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 33 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 331 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 332 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 333 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 34 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual 341 Mempamerkan karya yang dihasilkan 342 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan SEKIAN TERIMA KASIH