Konkurs za dodelu kreditaThere is document - Konkurs za dodelu kredita available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Documents category.


130

views

on

Extension: DOC

Category:

Documents

Pages: 2

Download: 51Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download Konkurs za dodelu kredita
Transcripts
УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У САРАДЊИ СА АГЕНЦИЈОМ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ И ОПШТИНОМ КЊАЖЕВАЦ ОБЈАВЉУЈЕ: К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ ПОЧЕТНИЧКИХ КРЕДИТА ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ КРИТЕРИЈУМИ: - КРЕДИТИ СЕ ОДОБРАВАЈУ ПОЧЕТНИЧКИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЧИЈА РЕГИСТРАЦИЈА НИЈЕ СТАРИЈА ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ И КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ - КРЕДИТИ СЕ ОДОБРАВАЈУ НА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ - КРЕДИТ СЕ ОДОБРАВА У ИЗНОСУ ОД 50000,00 ДО 100000,00 ДИНАРА - ПЕРИОД ВРАЋАЊА КРЕДИТА ЈЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА УЗ ДВА МЕСЕЦА МИРОВАЊА (ГРЕЈС ПЕРИОД) - ОТПЛАТА КРЕДИТА ЈЕ СА ДЕВИЗНОМ КЛАУЗУЛОМ - МОГУЋА ОТПЛАТА ПРЕ РОКА - КРЕДИТНА СРЕДСТВА НИСУ НАМЕНСКА - КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ПОЧЕВ ОД 3 ЈАНУАРА 2012 ГОДИНЕ ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ: - КОПИЈА РЕШЕЊА КОД АПР - ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА - ДВА ЖИРАНТА И ЊИХОВА ПОТВРДА О ПРОМЕТУ НА РАЧУНУ ЗА ПРОТЕКЛИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ (ПРИХВАТЉИВИ СУ ЖИРАНТИ ЧИЈИ ПРОМЕТ У НАВЕДЕНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ МАЊИ ОД 1500000,00 ДИНАРА КАО И ДА НИСУ ИМАЛИ БЛОКАДУ РАЧУНА У ПРОТЕКЛИХ ГОДИНУ ДАНА) - УПЛАТА ЧЛАНАРИНЕ У УДРУЖЕЊУ ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ Информације и пријаве: Удружење предузетника општине Књажевац УлТрг Ослобођења бр1 Књажевац Тел 019 731 379