• pre... -> a [0]
 • pre... -> b [0]
 • pre... -> j [0]
 • pre... -> i [0]
 • pre... -> k [0]
 • pre... -> o [0]
 • pre... -> q [0]
 • pre... -> r [0]
 • pre... -> q [0]
 • pre... -> w [0]
 • pre... -> x [0]
 • pre... -> 0 [0]
 • pre... -> 1 [0]
 • pre... -> 2 [0]
 • pre... -> 3 [0]
 • pre... -> 4 [0]
 • pre... -> 5 [0]
 • pre... -> 6 [0]
 • pre... -> 7 [0]
 • pre... -> 8 [0]
 • pre... -> 9 [0]