Adunarea și scaderea fractiilor zecimaleThere is document - Adunarea și scaderea fractiilor zecimale available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Documents category.


344

views

on

Extension: DOCX

Category:

Documents

Pages: 1

Download: 53Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download Adunarea și scaderea fractiilor zecimale
Transcripts
FIŞĂ DE ASISTENȚĂ Unitatea de învăţământ: Scoala Nr21 Gheorghe Țițeica Craiova Sustinatori: Petrescu Dorina-Roxana Obiectul: Matematică Clasa: a V - a B Data: 05032012 Aria curriculara:Matematica si stiinte Obiectivul de invatamant:Matematica (algebra) Tema: Adunarea și scăderea fracțiilor zecimale carea au un numar finit de zecimale Tipul lecţiei: Lecţie de predare – învăţare Competenţe generale 1 Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 2 Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate Competenţe specifice: 1 Să efectueze operaţii (adunări, scăderi ) cu un număr finit de zecimale nenule 2 Să cunoască ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor Obiective operaţionale: Obiective cognitive: Elevul va fi capabil: O1) Să efectueze corect operaţiile învăţate cu numere zecimale respectând ordinea efectuării operaţiilor O2) Rezolvarea de exerciţii cu adunări şi scăderi de fracţii zecimale Obiective psihomotorii O3) Să scrie lizibil pe caiete şi la tablă Obiective afective O4) Să stimuleze curiozitatea elevilor, dezvoltând simţul critic O5) Să dezvolte spiritul de observaţie şi concentrarea în rezolvare O6) Să fie atenţi şi să participe afectiv şi activ la lectie Strategii didactice: Metode şi procedee: - explicația, conversaţia, exerciţiuL Mijloace de realizare: Manual: „ Matematica” clasa a V-a, Editura Didactica si Pedagogica, Autori: A Nitea, A Barta Culegere: „Probleme alese de matematica” clasa a V-a, Editura Reprograph, Autori: FBenea, M Benea, NIvaschescu, IMitaru, GMargineanu, APancu Forme de organizare : -frontală DESFĂŞURAREA LECŢIEI Etapele lecţiei Obiective operatio-nale Timp Conţinutul stiintific al lecţiei Strategia didactica Metode Forma de organizare Moment Organizatoric 2 min Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei;se face prezenţa şi se notează absenţii conversaţia frontal Verificarea temei 4 min Se verifică tema pentru acasă, comentându-se ideile de rezolvare enunţate de elevi Se clarifică eventualele nelămuriri conversaţia frontal Anunţarea temei şi a obiectivelor 1 min Se anunţă titlul lecţiei , Adunarea și scăderea fracțiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule,, şi obiectivele lecţiei conversaţia frontal Dirijarea învăţării O1 O2 O5 O3 40 min Oricare număr rațional având ca reprezentare se poate scrie sub formă zecimală împărțind pe a la b 1 Fracțiile zecimale finite se obțin din fracții ireductibile de forma dacă b=; n,p Exemplu: , , (c) Pentru transformarea unei fracții zecimale finite în fracții se procedează astfel: · La numărător se scrie numărul fără virgulăș · La numitor se scrie , de unde n reprezintă numărul de cifre situate după virgulă, Exemplu: (a) , (b) , Pentru transformarea fracțiilor zecimale periodice simple se scrie partea intreagă urmată de fracție care are: · La numărător numărul format de perioadă · La numitor atătea cifre de 9 câte cifre are perioada Exemplu: (a) 1,(6)=, (b) 2,(512)= Suma a două fracții zecimale care au un număr finit de zecimale nenule se obține astfel: se așează fracțiile una sub cealaltă astfel încât partea întreagă sa fie sub partea întreagă, virgule sub virgulă, zecimile sub zecimi, sutimile sub sutimi șamd, și apoi se însumează după regulile de la adunarea numerelor natural, iar virgule se coboară la rezultat Exemplu: 1 Calculați: a 24,01+0,=24,011 b 10,7+0,12+128,004=138,824 c 42,107+17,209=59,316 2Determinați aproximările prin lipsă și adaos cu o eroare mai mică decât o sutime pentru următoarele sume: a 52,102+27,205+18,310+36,278=133,89 respectiv 133,9 b 10,134+92,001+71,12+34,508+43=250,76 respectiv 250,77 Diferența a două fracții zecimale care au un număr finit de zecimale nenule se obține astfel: se așează fracțiile una sub cealaltă astfel încât partea întreagă sa fie sub partea întreagă, virgule sub virgulă, zecimile sub zecimi, sutimile sub sutimi șamd, și apoi se însumează după regulile de la adunarea numerelor natural, iar virgule se coboară la rezultat Efectuați următoarele operații: a 4,721-0,869=3,852 b 21,273-11,107=10,166 conversaţia Învăţare prin descoperire explicatia conversatia frontal frontal frontala V Asigurarea feedback-ului 1 min Se repetă cu elevii regulile de calcul învăţate conversaţie frontal VI Evaluarea 1 min La sfârşit au loc concluziile şi aprecierile profesorului Elevii îşi exprimă părerea în legătură cu activitatea susţinută, conversaţie frontal VII Tema pentru acasă O3 1 min Aveți ca temă exercitiile 6,7 pagina 41 culegere conversaţie frontal 3